Værdigrundlag

Politik gældende for Teamgym Greve

Som underafdeling af Greve Gymnastik og trampolin afdeling tilslutter Teamgym Greve sig den af foreningen definerede politik gældende på følgende områder; 

Rygepolitik:
Da det danske samfund snart er røgfrit på alle offentlige steder, forventes det, at både instruktører og gymnaster respekterer de rygeforbud, der gælder for lokaler, der benyttes af repræsentanter fra Teamgym Greve.
Det henstilles at instruktører fra Teamgym Greve ikke ryger, når de er sammen med børn fra foreningen.
Hvis instruktører/gymnaster skal ryge på træningslejre, stævner og lignende, skal det foregå udenfor.

Alkohol:
Det henstilles, at der omkring Teamgym Greve ikke indtages alkohol i sportsligt regi. Det er strengt forbudt for gymnaster under 16 år i Teamgym Greve regi at indtage alkohol af nogen art i forbindelse med træningslejre, stævner og lignende. 

Doping:
Teamgym Greve følger de generelle regler udstukket af TeamDanmark og Dansk Idræts Forbund.
Vi opfordrer gymnaster på konkurrenceholdene med astma og andre kroniske lidelser til at kontakte Anti Doping Danmark for at få en ansøgning om dispensation til behandlingsmæssig anvendelse af den nødvendige medicin.

Overgreb på børn:
Teamgym Greve slutter op om at Foreningen har pligt til at indhente børneattester fra det Centrale Kriminalregister for nye trænere, instruktører og holdledere:
 - hvor aftalen om en fast tilknytning til foreningen er indgået efter 1. juli 2005, og
 - som har direkte kontakt med børn under 15 år som led i udførelsen af deres arbejde.
Teamgym Greve støtter op om at Greve Gymnastik og Trampolin har valgt at indhente oplysninger fra samtlige trænere og ledere ved hver sæsonstart, som har kontakt med børn under 15 år, også selvom de har været i foreningen i mange år